welkom | contact | WONINGTAXATIES | bedrijfstaxaties | adviezen

algemeen | WERKWIJZE | offerte | tarief & voorwaardenWoningtaxaties - Werkwijze
Wat kunt u verwachten als u ervoor kiest om in zee te gaan met Taxatie & Advies Herre Dijkstra. Het taxatieproces bestaat uit vier fases:

1. Opdracht 
2. Opname van het object 
3. Gegevensverzameling 
4. Rapportage

Ter verduidelijking van mijn werkwijze treft u onderstaand een beschrijving van de verschillende stadia.


Stap 1: Opdracht
U kunt een offerte voor een taxatie of waardeverklaring aanvragen via het offerteformulier , E-mail, post,fax of door mij te bellen. In ieder geval zal ik persoonlijk contact met u opnemen om de opdracht door te spreken en voor het maken van een afspraak. Ik zal bijvoorbeeld met u doornemen welke stukken u dient te overleggen voor de taxatie.

Stap 2: Opname van het object 
Voor een woningtaxatie is het wel handig maar niet noodzakelijk dat u zelf aanwezig bent, mits iemand mij voor de uit te voeren werkzaamheden binnen kan laten. Mocht het zo zijn dat u een woning heeft aangekocht, dan zal ik contact opnemen met de verkopende partij (makelaar) voor een afspraak en door te nemen stukken. 

Stap 3: Gegevensverzameling
In deze fase worden de overige gegevens verzameld die voor de waardebepaling van belang kunnen zijn. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een omgevingsonderzoek (infrastructuur, aanwezigheid van voorzieningen, etc.), het raadplegen van het bestemmingsplan en onderzoeken of er ontwikkelingen in de buurt zijn die de waarde nu of in de nabije toekomst kunnen be´nvloeden, onderzoeken of het object al dan niet een monumentale status heeft, etc. Wanneer er een vermoeden voor eventuele bodemverontreiniging bestaat, wordt nagegaan wat daaromtrent bekend is. Uitermate belangrijk in deze fase is ook het raadplegen van het kadaster. 

Stap 4: Rapportage
Aan de hand van de verzamelde gegevens en op basis van kennis en ervaring , wordt vervolgens een taxatierapport of een waardeverklaring opgesteld, waarin niet alleen de waarde(n) wordt vermeld, maar waarin vooral ook veel aandacht aan de onderbouwing van het waardeoordeel wordt besteed.


Een taxatierapport van Taxatie & Advies Herre Dijkstra. bevat in ieder geval:

  • een omschrijving van het doel van de taxatie;
  • een kadastraal bericht en kadastrale kaart;
  • een vermelding van voor de waarde relevante zakelijke rechten;
  • een actuele kleurenfoto van het object;
  • de door de taxateur vastgestelde waarden, e.e.a. conform de opdrachtformulering;
  • alle waardebe´nvloedende factoren, zoals ligging, opstallen, etc. inclusief een beschrijving van eventuele bijzonderheden.
  • globale oppervlakte en inhoud van de opstallen;
  • alle bijzonderheden die van belang zijn voor het nemen van beslissingen voor zowel aankoop, verkoop, financiering als andere niet nader omschreven doelen

Uiterlijk vier werkdagen na het bezoek aan de woning of het bedrijfsobject krijgt u het taxatierapport of waardeverklaring in tweevoud (allebei met originele handtekening) toegestuurd. Wij hanteren een betalingstermijn van uiterlijk twee weken na verzenddatum. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben neem dan gerust contact met mij op.

 

 

Copyright Taxatie en Advies | laatst bijgewerkt: 30 maart 2009 - 20:45 | best bekeken in 1024 x 768 | Powered by Lagu